OBS: 

 

Bilder, texter och banner på den här webbsidan ägs av Andreas Bader, flera visar vi med godkännande av I.Portius och diversa gäster.

 

Det är förbjuden att kopera något för att använda själv eller vidarebefordra det till tredje.